Cenník - doplnková preprava

OdkiaľKam
KOŠICE(MESTO) Košice-Letisko 10.00 € Individuálna preprava
KOŠICE(MESTO) PREŠOV 20.00 € JEDNOSMERNÝ
KOŠICE TREBIŠOV 29.00 € JEDNOSMERNÝ
KOŠICE(MESTO) MICHALOVCE 39.00 € JEDNOSMERNÝ
KOŠICE(MESTO) POPRAD 60.00 € JEDNOSMERNÝ
PREŠOV KOŠICE(MESTO) 20.00 € JEDNOSMERNÝ
TREBIŠOV KOŠICE(MESTO) 29.00 € JEDNOSMERNÝ
MICHALOVCE KOŠICE(MESTO) 39.00 € JEDNOSMERNÝ
POPRAD KOŠICE(MESTO) 60.00 € JEDNOSMERNÝ
odkiaľ kam 0.00 € smer