Napíšte nám

  • +421(0)915515989
  • Trans&Fashion s.r.o.
  • Užhorodská 37
  • Košice - Juh
  • IČO : 47434775
  • IČDPH: SK2023912429
  • zapísaná v OR Okresného súdu Košice I
  • oddiel: Sro, vložka č.:33487/V
  • IBAN: SK05 0200 0000 0032 5884 1054
Všeobecné info    Preprava osôb    Preprava tovaru   

CAPTCHA:

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu našej spoločnosti s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke GDPR - informačná povinnosť.