Dokumenty - osvedčenie

 
Osvedčenie o spôsobilosti
Osvedčenie vozidla TAxi služby